Kursy dla Instruktorów Masażu Shantala Zapisz się teraz!

Kurs instruktorski masażu Shantala

Kurs skierowany jest do osób zawodowo pracujących z dziećmi oraz dla osób rozszerzających swoje kompetencje zawodowe, np. nauczyciele, rehabilitanci, instruktorzy masażu.

Kurs masażu Shantala

Kurs skierowany jest do osób zawodowo związanych z opieką nad dzieckiem:
psychologów, pedagogów, logopedów, fizykoterapeutów, położnych.
pracowników Ośrodków Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
pracowników instytucji opiekuńczych i rehabilitacyjnych ( opiekunek pracujących z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, nauczycieli i opiekunów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo), oraz rodziców, chcących w sposób optymalny opiekować się swoimi dziećmi.

Cel kursu masażu Shantala

podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi,
aktualizacja wiedzy o dziecku i jego prawidłowym rozwoju,
nabycie umiejętności wspomagających rozwój dziecka,
polepszenie relacji pomiędzy podopiecznym a opiekunem.

Prowadzenie:
Jolanta Staudt – Trener i nauczyciel Masażu Shantala, nauczyciel metody Szybkiego Czytania,terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Forma: ćwiczenia praktyczne oraz wykłady

Czas trwania kursu: dwa zjazdy (dwa weekendy)
Na zakończenie Kursu uczestnicy otrzymują Certyfikaty upoważniające do stosowania Masażu Shantala w pracy zawodowej i terapeutycznej.

Cena:
– 1650 zł przy płatności jednorazowej
– 1700 zł przy płatności rozłożonej na dwie raty.

Zaliczka: 300 zł (zaliczka płatna w ciągu 5 dni od zgłoszenia, nie wlicza się w raty).

Nr konta do wpłaty: Alior Bank 80 2490 0005 0000 4000 9335 7609

Aby łatwiej nam było dotrzeć do Państwa wpłaty oraz by jak najszybciej potwierdzić Wasze uczestnictwo, w tytule przelewu prosimy wpisać: Kurs Masażu Shantala oraz dopisać datę i miasto, w którym odbywać ma się kurs.

Program szkolenia

Kurs odbywa się podczas dwóch zjazdów (dwa weekendy).

Szczegółowy plan uczestnicy otrzymają po zgłoszeniu się na kurs.

  • Teoretyczne podstawy Masażu Shantala.
  • Metodyka wykonywania masażu dziecka oraz osoby dorosłej.
  • Praktyczna nauka masażu Shantala.
  • Ćwiczenia wspomagające rozwój intelektualny dziecka.
  • Ćwiczenia doskonalące umiejętności masażu.
  • Powtórzenie technik masażu,
  • Ćwiczenia doskonalące praktyczną naukę masażu Shantala,
  • Ewaluacja uczestników kursu prowadzona przez instruktora,
  • Marketing przy prowadzeniu nauki Masażu Shantala – kompletna i sprawdzona wiedza z zakresu marketingu czyli “co zrobić, żeby zarobić”.
  • Rozdanie Certyfikatów,

Każdy uczestnik kursu otrzymuje od nas lalkę do prezentacji techniki Masażu oraz skrypt zawierający pigułkę wiedzy niebędną do prowadzenia nauki Masażu zawierający m.in. szczegółowy opis przykładowego spotkania szkoleniowego, szablon wywiadu z rodzicem, itp.

Rejestracja na kurs masażu Shantala

Harmonogram kursów na rok 2019

Kurs Miasto Termin 1 zjazdu Termin 2 zjazdu
01 Zielona Gora Wrzesień Listopad
02 Wrocław Wrzesień Listopad
03 Poznań Październik Listopad
04 Zielona Góra Październik Grudzień