Naszą misją jest szeroka pojmowana edukacja i promocja masażu Shantala.

Prowadzimy warsztaty i szkolenia.

O nas

Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych

Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem terapeutów, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci. Prowadzimy terapię stymulującą rozwój wszystkich funkcji poznawczych.
Prowadzimy warsztaty, szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się małymi dziećmi, studentów, rodziców, opiekunów. Współpracujemy z ośrodkami adopcyjnymi na terenie kraju, przekazując przyszłym rodzicom filozofię masażu Shantala. W naszym zespole są nauczyciele masażu Shantala, terapeuci Integracji Sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Oprócz studiów kierunkowych ukończyliśmy kilkadziesiąt kursów, szkoleń z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Wiedza ta pozwala nam oceniać rozwój psychofizyczny dzieci i w razie potrzeby podjąć pracę nad ich prawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich sferach, a co za tym idzie nad poprawą jakości życia tych dzieci. Naszym celem jest szeroko pojmowana edukacja i promocja masażu Shantala. Uświadomienie rodzicom, opiekunom, osobom zawodowo zajmującym się dziećmi dobroczynnego wpływu masażu Shantala na rozwój dziecka. Pokazanie, że regularnie wykonywany masaż Shantala skutkuje doskonałym rozwojem psychoruchowym dziecka oraz uczy szacunku dla drugiej osoby, tolerancji dla inności, różnorodności, odmiennej osobowości drugiego człowieka oraz godnego traktowania innych ludzi.
Prowadząc zajęcia opieramy się na Terapii neurobiologicznej opracowanej przez profesor Jagodę Cieszyńską. Wiedzę tę z pozytywnymi efektami wykorzystujemy do programowania terapii i prowadzenia stymulacji funkcji poznawczych. Pomagamy również uczniom mającym trudności w opanowaniu umiejętności czytania, rozumienia tekstu. Prowadzimy zajęcia, które są ściśle powiązane z Teorią Jakobsona. Pracujemy metodą Symultaniczno- Sekwencyjną. Uczniowie, którzy z powodu różnych zaburzeń rozwojowych nie mogli nauczyć się czytać tradycyjnymi metodami zaczynają czytać sylaby, wyrazy, proste zdania.
Nauka masażu Shantala oraz prowadzenie stymulacji wszystkich funkcji poznawczych u dzieci daje nam wiele satysfakcji i nadaje sens naszemu życiu. Zawsze kierujemy się dobrem dziecka, wspieramy każdego podopiecznego w jego rozwoju.

Posiadamy aktywny status Instytucji Szkoleniowej:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych, numer ewidencyjny: 2.08/00008/2020
KLIKNIJ I WYSZUKAJ W REJESTRZE

Nasza kadra to:

Trenerzy Masażu Shantala.
Terapeuci Integracji Sensorycznej.
Specjaliści Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.
Logopedzi.
Terapeuci Symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania.