Kurs Terapii Ręki i Linii Środkowej
Szanowni Państwo.
   Po trzydziestu latach pracy z dziećmi oraz po wielu latach diagnozowania dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju wypracowałam skuteczne metody terapii. Doświadczenie praktyczne poparte wykształceniem, wnikliwą lekturą oraz doświadczaniem losów indywidualnych pozwala mi przewidywać to, co może pojawić się w zachowaniach i dalszym rozwoju dziecka.
    Za swoją powinność uważam podzielić się z Państwem doświadczeniem, a w szczególności przebiegiem i skutkami różnych terapii.
    Zapraszam na Kurs Terapii Ręki i Linii Środkowej, którego kształt jest wynikiem mojej pracy z dziećmi, rodzicami oraz opiekunami.
Do zobaczenia na zajeciach,
Jolanta Staudt

Terapia ręki - co to jest?

Terapia ręki powstała w odpowiedzi na trudności dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych związane z samoobsługą i niechęcią do podejmowania czynności manualnych. Problemy te mają swoje źródło w niewłaściwym rozłożeniu napięcia mięśniowego, nieprawidłowej postawie ciała, problemach z koordynacją bilateralną, nieustaloną lateralizacją oraz wszechobecnym braku ruchu.

Co warto wiedzieć o terapii ręki?

Przygotowanie motoryczne do wykonywania czynności precyzyjnych wymaga w pierwszej kolejności prawidłowo funkcjonujących mięśni posturalnych, stabilizacji kończyny górnej, odpowiedniej pracy obręczy barkowej, mobilności nadgarstka oraz palców. Podczas wykonywania precyzyjnych czynności ważna jest również kontrola, siła i wytrzymałość mięśniowa, ponieważ czynniki te znacząco wpływają na precyzję i ergonomię czyli na jakość motoryczną.

 

Terapia Linii Środkowej - co to jest?

Terapia Linii Środkowej to nowoczesny, kompleksowy program, który skupia się na stymulowaniu układu nerwowego i harmonizowaniu rozwoju psychoruchowego dzieci poprzez aktywację linii środkowej ciała dzieci. Jest to nie tylko atrakcyjna, ale również niezwykle skuteczna metoda pracy z dziećmi.

Terapia Linii Środkowej to proces stymulowania linii środka ciała, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju symetrii i kontroli ciała u dzieci. Nasza terapia skupia się na dostarczaniu bodźców dotykowych, które wpływają na rozwój układu nerwowego i zapewniają prawidłowe napięcie mięśniowe oraz postawę ciała.

Terapia Linii Środkowej jest wykonywana przy użyciu techniki masażu oraz (w razie potrzeby) ćwiczeń, które angażują zmysł dotyku. Techniki te pomagają w kształtowaniu prawidłowego napięcia mięśniowego i poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową u dzieci.

To nie tylko terapia, to także relaks i harmonia dla dziecka. 

Wybrane korzyści stosowania Terapii Linii Środkowej:

 • Poprawia rozwój psychoruchowy i umiejętności ruchowe niemowląt.
 • Pomaga w profilaktyce asymetrii ciała.
 • Wspomaga rozwijanie prawidłowych wzorców ruchowych i posturalnych.
 • Ułatwia integrację sensomotoryczną.
 • Redukuje ryzyko skrzywień bocznych kręgosłupa i wad postawy.
 • Wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową.

Adresaci kursu:

Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo związanych z opieką nad dzieckiem:

pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów,
pracowników Ośrodków Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka,
pracowników instytucji opiekuńczych i rehabilitacyjnych ( opiekunek pracujących z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, nauczycieli i opiekunów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo),
rodziców, chcących uniknąć problemów ze sprawnym posługiwaniem się narzędziami pisarskimi, usprawnić możliwości grafomotoryczne swojego dziecka, zapewnić optymalny rozwój swojego dziecka.

Cel szkolenia

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na samodzielne prowadzenie diagnozy i skuteczną terapię ręki dzięki zastosowaniu takich ćwiczeń i zabaw, które umożliwią właściwą sprawność ręki oraz rozwiną umiejętności grafomotoryczne.

Dlaczego warto?

Przygotujemy Cię do:

–  postępowania diagnostycznego i konstruowania programów terapeutycznych,
– skutecznej terapii ręki, która dzięki postępowaniu metodycznemu w sposób optymalny usprawni precyzyjne ruchy dłoni i palców,
–  terapii z najmłodszymi oraz starszymi dziećmi, która ułatwi i uatrakcyjni Twoją pracę,
– uzyskania możliwości satysfakcjonującego wynagrodzenia,
– zwiększenia Twojej atrakcyjności na rynku pracy jako terapeuty,

Korzyści

CO OTRZYMASZ ZAPISUJĄC SIĘ NA KURS?
Praktyczne, rozbudowane szkolenie - Terapia Ręki oraz Linii Środkowej.
Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Terapeuty Ręki oraz Linii Środkowej potwierdzonego Certyfikatem
Poszerzenie kwalifikacji o nowe umiejętności pracy z pacjentem
Absolwent poznaje nową, niezwykle atrakcyjną formę pracy z pacjentami
Materiały pomocnicze: obszerne materiały szkoleniowe w formie skryptu.
Zestaw materiałów poszkoleniowych przeznaczony dla absolwentów Kursu
Dodatek: Instruktarz masażu rąk
Zestaw materiałów poszkoleniowych przeznaczony dla absolwentów Kursu
Dodatek: Instruktarz masażu linii środkowej,
Zestaw materiałów poszkoleniowych przeznaczony dla absolwentów Kursu
Kwestionariusz wywiadu dla rodziców,
Zestaw materiałów poszkoleniowych przeznaczony dla absolwentów Kursu.
Test do badania lateralizacji.
Zestaw materiałów poszkoleniowych przeznaczony dla absolwentów Kursu.

Materiały szkoleniowe

Otrzymasz:

– obszerne materiały szkoleniowe w formie skryptu,
– autorskie arkusze diagnozy,
– kwestionariusz wywiadu dla rodziców,
– instruktarz masażu rąk,
– instruktarz masażu linii środkowej,
– test do badania lateralizacji.

Uprawnienia terapeuty po Kursie

CERTYFIKAT

Certyfikat  uprawnia do  prowadzenia zajęć terapii ręki w placówkach państwowych, prywatnych oraz  do samodzielnego prowadzenia gabinetu.

Szczegóły Kursu

Szkolenie jest holistycznym podejściem do rozwoju dziecka. Obejmuje swoim zakresem program I i II stopnia Terapii Ręki i oraz Linii środkowej.

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia praktyczne oraz praca własna

Czas trwania kursu:

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych:

 • 10 godzin dydaktycznych- jednodniowy warsztat praktyczny,
 • 10 godzin dydaktycznych- samodzielna praca uczestnika na otrzymanych materiałach przed szkoleniem i po szkoleniu.

Szkolenie praktyczne odbywają się w godzinach 10:00 -18:00.

 • Pierwsza i najważniejsza część to szkolenie praktyczne, na którym spotkasz się z p. trener w wybranym mieście.  Kończy się uzyskaniem Certyfikatu.
 • Druga część to indywidualna praca własna uczestnika, która przewidziana jest PO szkoleniu praktycznym. 

Niezbędnik
Czyli co kursant powinien ze sobą przywieźć na Kurs:

 • ubranie wygodne, najlepiej sportowe
 • karimatę lub kocyk
 • ewentualnie notatnik, zeszyt i długopis

Ważne
Osoba, która zdecyduje się na uczestnictwo w Kursie, obowiązana jest do zgłoszenia się poprzez wysłanie wiadomości email (szczegóły znajdują się na dole strony). Zgłoszenie na Kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Z dokumentami można zapoznać się poniżej:
– Regulamin dostępny TUTAJ.
– Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.

mgr Jolanta Staudt

mgr Jolanta Staudt

Trener Masażu Shantala
Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych u dzieci. Prowadzi terapię stymulującą rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Jest trenerem masażu Shantala, terapeutą Integracji Sensorycznej, specjalistą Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagogiem specjalnym, nauczycielem z ponad 30-letnim stażem. Oprócz studiów kierunkowych ukończyła kilkadziesiąt kursów, szkoleń z zakresu masażu Shantala, oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
Prowadzi warsztaty, szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się małymi dziećmi, studentów, rodziców, opiekunów. Współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi na terenie kraju, przekazując przyszłym rodzicom filozofię masażu Shantala.
Celem jej działań jest edukacja specjalistów i rodziców w zakresie masażu Shantala, przekazanie filozofii masażu oraz uświadamianie jego dobroczynnego wpływu na rozwój dzieci.

Program szkolenia (zarys)

 • Czynniki wpływające na proces specjalizacji ręki.
 • Anatomia kończyny górnej.
 • Podstawowe założenia Programu terapii ręki.
 • Stabilizacja ciała, ruch i napięcie mięśni a czynność pisania.
 • Rozwój funkcji wzrokowych, czuciowych i słuchowych i ich rola w procesie pisania.
 • Wpływ nieprawidłowego napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki.
 • Kształtowanie się dominacji stronnej i jej wpływ na lateralizację funkcji wzrokowo – przestrzennych.
 • Wpływ oburęczności na rozwój funkcji ręki oraz na rozwój intelektualny dziecka.
 • Badanie wzorca lateralizacji- arkusz diagnostyczny.
 • Diagnoza postawy, napięcia mięśni, funkcji wzrokowych, słuchowych i czuciowych oraz ogólnej sprawności –  wywiad, obserwacja, analiza wykonywanych czynności. Prezentacja i omówienie autorskiego narzędzia diagnostycznego.
 • Samoobsługa – terapia czynności.
 • Rozwój chwytu pisarskiego.
 • Etapy rozwoju rysunku i grafomotoryki.
 • Czynniki zewnętrzne wpływające na umiejętności grafomotoryczne i sprawność ręki.
 • Co to jest Terapia Linii Środkowej i jej znaczenie dla rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Przygotowanie do terapii.
 • Zajęcia praktyczne z masażem.
 • Wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka świadomości linii środkowej ciała oraz jej przekraczania.
 • Ćwiczenia uświadamiające linię środkową ciała oraz jej przekraczanie.
 • Masaż- ćwiczenia praktyczne.

Koszt i zapisy

W NASZEJ SZKOLE, PEŁEN KURS ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ MATERIAŁY KOSZTUJE JEDYNIE

599 PLN


ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS
Prosimy o wpłatę zadatku 150 zł na konto:
Jolanta Staudt
PKOBP 83 1020 5460 0000 5702 0016 6777
Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres email: jstaudt@wp.pl
W temacie: nazwa szkolenia, miasto i data.
W treści wiadomości prosze koniecznie zamieścić dowód wpłaty, Imię i nazwisko uczestnika oraz nr telefonu.
Wpłatę pozostałej należności (449 zł) należy dokonać maksymalnie miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.
Harmonogram kursów oraz zapisy znajdują się poniżej.

Kontakt do p. trener: 509 068 526

Harmonogram Kursów

TERMINMIASTOZAPISY
29 CZERWCA 2024 r. WROCŁAW ZAPISY OTWARTE Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jstaudt@wp.pl
6 LIPCA 2024 r. POZNAŃ ZAPISY OTWARTE Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jstaudt@wp.pl
Gdzie odbywają się zajęcia?

Dokładna lokalizacja miejsca, w którym odbędzie się szkolenia zostanie wysłana w wiadomości email w terminie do dwóch tygodni przed spotkaniem.

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Rejestracja uczestnika na dany Kurs następuje po uiszczeniu opłaty.
Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu ze zwrotem kosztów według REGULAMINU

Opinie uczestników

Jak wygląda Kurs?
Jak szkolimy?
Czy to w ogóle działa?
Co o szkoleniu mówią sami zainteresowani?
Opinie zamieszczane przez kursantów na platformie Facebook